Programs used

Adobe Illustrater

Screen is a poster competition for design students, who I was one of the happy winners 2019. The theme of 2019 was DIY (Do it yourself). I wanted to portray a self-breast exam in an abstract way to work as a subtle reminder to be in contact with your body.

The title of the piece is "Stilla påminnelse" and below is my motivation. 
 
"Varje timma diagnostiseras en kvinna med bröstcancer i Sverige. Mitt bidrag är en stilla påminnelse att lära känna sina bröst för att lättare upptäcka eventuella förändringar. Färgvalen anspelar på nattens intimitet och vemod, och inspirerades av Yves Kleins konstnärskap, som menade att den blå färgen "make the invisible visible".

Digital Designer